Pašatteikušos personu reģistra mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs. Liegums attiecas uz piedalīšanos visās Azartspēļu un izložu likumā minētajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs.
Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā, autentifikācijai izmantojot Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus:
Fiziskajai personai ir tiesības rakstveidā pieprasīt, lai tai tiktu noteikts liegums Latvijas Republikā spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs un tā tiktu iekļauta pašatteikušos personu reģistrā. Minimālais lieguma termiņš ir 12 mēneši no dienas, kad fiziskā persona iekļauta pašatteikušos personu reģistrā. Fiziskā persona, iesniedzot pieprasījumu, dod piekrišanu savu personas datu iekļaušanai reģistrā un to izmantošanai nepersonalizētā (anonimizētā) veidā azartspēļu un izložu nozares politikas plānošanas un statistikas vajadzībām.

Fiziskajai personai ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iekļaušanas reģistrā ir tiesības, iesniedzot personīgi inspekcijā rakstveida iesniegumu, lūgt izslēgt viņu no reģistra.

Normatīvie akti:
Pašatteikušos personu reģistra pārzinis ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis 67504955
e-pasts:
www.iaui.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota 2020.06.01